Cmkt

Kunsttaalroutines:
creatief met kunst en taal

Een speelse en doeltreffende aanpak voor het stimuleren van zowel de creatieve en kunstzinnige ontwikkeling als de taalontwikkeling.

Wat zijn routines?

Routines zijn terugkerende, vaststaande leersituaties die aanzetten tot spel en communicatie. Doordat deze situaties qua vorm herkenbaar zijn, staat de beleving en de inhoud centraal waardoor de leerlingen goed kunnen letten op wat er tijdens die situaties precies gebeurt. Vanuit de taaldidactiek hebben we reeds het bewijs hoe krachtig het werken met routines is.

Overeenkomsten taal- en kunstonderwijs

De elementen waaruit taalonderwijs is opgebouwd, komen overeen met de elementen waaruit kunstonderwijs is opgebouwd. Deze taalelementen zijn: taalverhaal, taalvorm, mondelinge taal, beeldtaal, taalklank en woordenschat. Ook binnen de kunstdisciplines werk je aan: verhaal, vorm, communicatie, beeld, klank, woorden. Op basis van deze elementen is een theoretische kennisbasis vastgesteld.

Taal en Kunsten

In het werken met kunsttaalroutines zijn taalontwikkeling en ontwikkeling in de kunstdiscipline op gelijkwaardig niveau het doel van de les. Er zijn kunst-taalroutines voor muziek, dans, drama, beeldend en literatuur.

Hoe in te passen in het huidige aanbod?

Het grote voordeel van het werken met routines is dat deze werkwijze makkelijk geďntegreerd kan worden. De leraar kan het gebruiken bij een specifieke taal- of kunstmethode maar ook bij de zaakvakken. Het werken met routines stelt geen specifieke eisen aan het aanwezige programma, maar prikkelt op speelse wijze specifieke taal- en kunstontwikkelingen. Routines zijn overal inpasbaar.

Waar zijn deze routines te vinden?

De routines worden momenteel via een portal beschikbaar gesteld aan een aantal pilot scholen die ze in de praktijk testen. Per routine staat vermeld welke activiteit het is en voor welke groep, hoe lang het duurt en welke vaardigheden ermee worden geleerd. De routine zelf is kort en duidelijk beschreven en voorzien van voorbeeldmateriaal, muziek en/of filmpjes. Daarnaast is er een beschrijving van een les waarin de kunst-taalroutine is toegepast, een zogeheten ‘doorkijkje’. Het is de bedoeling dat een leerkracht zelfstandig kan werken met alle informatie en materialen die beschikbaar zijn via de portal. De materialen zijn nog in ontwikkeling, maar het is de bedoeling dat het na verloop van tijd beschikbaar komt voor andere scholen.

portal
Afbeelding van een keuzemenu van de portal

Nieuwsgierig geworden?

Ben je op zoek naar een speelse en doeltreffende aanpak voor het integreren van het kunst- en taalaanbod en wil je deze ontwikkelingen volgen? Neem contact op met:
Lizette Mijland, Cultuur in school Tilburg (Cist), lizette.mijland@tilburg.nl of
Maartje van den Boom-Coppes, Factorium Podiumkunsten, m.vandenboom@factorium.nl, tel: 013-5354055.


Inloggen op de portal

logo

Kunsttaalroutines is een samenwerking tussen:

- Factorium Podiumkunsten
- Bibliotheek Midden Brabant
- Kinderkunstklas
- Fontys Hogeschool Kind en Educatie, kenniscentrum taal
- Leerkrachten uit het basisonderwijs

balk