0 - 4 jarigen

Muziek en dans voor de jongste kinderen 

 

Kinderen zijn dol op muziek en dans. In verschillende onderzoeken is aangetoond dat het bezig zijn met muziek en dans een positieve invloed heeft op de totale ontwikkeling van het kind: cognitieve ontwikkeling, taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling, ontwikkeling van de zintuigen, zelfstandigheidsontwikkeling, creatieve ontwikkeling, alle worden ze door muziek en dans gestimuleerd.

 

Het aanbod voor de jongste kinderen is speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld, waarbij is uitgegaan van het totale kind. Plezier beleven aan het muziekmaken en het dansen staat daarbij voorop. De workshops voor de allerkleinsten worden op een speelse manier gegeven en zijn erg gevarieerd. Actieve momenten en rustmomenten wisselen elkaar af. In de workshops wordt aangegeven hoe je een verweving van muziek- en dansactiviteiten binnen het dagprogramma van peuterzpeelzaal of kinderdagverblijf kunt realiseren, zodat kinderen regelmatig worden uitgenodigd hieraan deel te nemen.

 

Factorium richt haar pijlen ook op de leid(st)ers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en op de ouders/verzorgers. Door deze brede opzet kan Factorium een optimale bijdrage leveren aan en ondersteuning geven bij de muzikale ontwikkeling van de kinderen in de verschillende leeftijdscategorieën binnen uw instelling.

 

Voor meer informatie:

Bel 013 - 535 40 55 (Lin de Laat) of stuur een e-mail naar l.delaat@factorium.nl