De Cultuurspiraal

Doorgaande leerlijnen Cultuureducatie (door/in de podiumkunsten)

 

Spiraal

Leidende gedachte in de doorgaande leerlijn Cultuureducatie is de ontplooiing van het kind door middel van en in de kunstvakken. De ontwikkeling van het kind staat hierbij centraal.

 

Onder een doorgaande leerlijn kan men zowel een samenhangend, vakoverstijgend programma verstaan als een doorlopend programma over de jaren heen, waarbij een evenwichtige spreiding over de kunstdisciplines wordt nagestreefd en kennis en vaardigheden op elkaar voortbouwen. In aansluiting op en gebruik makend van thema's en onderwerpen die op school leven krijgen de kinderen drie lessen in muziek, dans en/of drama. U kunt zelf kiezen hoe u de cultuurspiraal wilt inzetten: lessen in één discipline of juist interdisciplinair. Tevens kan de doorlopende leerlijn binnen- en buitenschools worden vormgegeven met een cultuur-educatief vervolg in de vrije tijd. 

 

Uitgaande van de vaardigheden en/of de vakken die in de verschillende leerjaren centraal staan, zoals bijvoorbeeld het leren lezen in groep 3 en wereldoriëntatie in groep 7, hebben we de volgende thema's gekozen:
groep 1-2: prentenboeken
groep 3: Spelen met ritme en taal
groep 4: Fantasie: Niets is wat het lijkt
groep 5: Van hofnar tot popidool
groep 6: Het onderzoek: Kunstlab
groep 7: Wereldwijd
groep 8: Werk in uitvoering: Het podium op en af

 

U kunt kiezen voor het totaalpakket. het is ook mogelijk losse onderdelen van de Cultuurspiraal af te nemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Onderwijs van Factorium Podiumkunsten, telefoon 013 5354055 of onderwijs@factorium.nl

doelgroep groep 1 t/m 8
datum in overleg
lesduur 3 workshops per groep. Workshops groep 1 t/m 4: 45 minuten, workshops groep 5 t/m 8: 1 uur
lesplaats eigen school
kosten groep 1 t/m 4: €45, -- per workshop, groep 5 t/m 8: € 60, -- per workshop. Minimale afname 2 workshops per workshopdag (in dezelfde discipline).

 

meer informatie print