Wat houdt het in?

 

In Tilburg is vanuit samenwerkingspartners Factorium Podiumkunsten, Bibliotheek Midden Brabant en Kinderkunstklas, binnen Cultuureducatie met Kwaliteit Tilburg, samen met het kenniscentrum Taal van Fontys en leerkrachten uit het basisonderwijs een speelse en doeltreffende aanpak ontwikkeld voor het stimuleren van zowel de creatieve en kunstzinnige ontwikkeling als de taalontwikkeling. 

 

Wat zijn routines?

Vanuit de taaldidactiek hebben we reeds het bewijs hoe krachtig het werken met routines is. Routines zijn herkenbare situaties die leiden tot betekenisvolle taal-kunstactiviteiten.

 

Het zijn terugkerende, vaststaande leersituaties die aanzetten tot spel en communicatie. Doordat deze situaties qua vorm herkenbaar zijn, staat de beleving en de inhoud centraal, waardoor de leerlingen goed kunnen letten op wat er tijdens die situaties precies gebeurt. In het werken met routines zijn taalontwikkeling en ontwikkeling in de kunstdiscipline op gelijkwaardig niveau het doel van de les.

 

Kunst en taaldoelen?
De elementen waaruit taalonderwijs is opgebouwd, komen overeen met de elementen waaruit kunstonderwijs is opgebouwd. Deze taalelementen zijn: taalverhaal, taalvorm, mondelinge taal, beeldtaal, taalklank en woordenschat. Ook binnen de kunstdisciplines werk je aan: verhaal, vorm, communicatie, beeld, klank, woorden. Op basis van deze elementen is een theoretische kennisbasis vastgesteld.

 

Wat is het verschil: routine en kernroutine?

Er zijn kunst-taalroutines voor muziek, dans, drama, beeldend en literatuur.

Zo kennen we kernroutines zoals het grafische model (de verhaallijn) en het evaluatiepalet, die in te zetten zijn voor alle disciplines. Daarnaast zijn er ‘gewone’ routines die slechts op één of meerdere disciplines van toepassing zijn, zoals het monsterlied dat hoort bij de muziekroutine 'gatenkaas'. 

 

meer informatie print