Muziekexpert

binnen Cultuureducatie met Kwaliteit of Muziek Impuls

 

Heeft uw school ambities op het gebied van muziek? Wordt u de nieuwe muziekexpert op school? In deze cursus verbreedt en verdiept u uw muziekdidactische kennis. U wordt een leerkracht met kennis van zaken, die collega’s kan inspireren en helpen bij het geven van de muzieklessen. Voor aanvang van de cursus wordt uw muzikale voorkennis in kaart gebracht, zodat de cursus op maat gemaakt kan worden.

De cursist:

 • Geeft structureel en met plezier muziekles in de eigen groep.
 • Kan collega’s op gebied van muziek enthousiasmeren en is bereid hen te helpen.
 • Speelt een instrument of zingt of is in ieder geval gemotiveerd om muziek tot specialisme te maken.
 • Heeft kennis van het notenschrift of wil en kan dit ontwikkelen.
 • Is bekend met de domeinen, het KVB-model en de competenties, of wil zich hierin verdiepen.
 • Kan een vraag op het vakgebied muziek signaleren en onderneemt actie om deze te beantwoorden. 

 

Onderwerpen/thema’s die aan bod komen:

 

 • Domeinen, KVB-model
 • De aansluiting bij kerndoelen, SLO, Tule
 • Culturele ladekast: aandacht voor vermogens (creërend, receptief, reflectief en analyserend)
 • Gebruik Kijkwijzer
 • Creatief proces binnen de muziekles
 • Gebruik schoolinstrumentarium en boomwhackers
 • Traditionele en grafische notatie
 • Praktische toepassing van akkoorden
 • Muziek en media
 • Het kunnen vinden van bronnen voor lessen rondom thema’s
 • Diverse stijlen en perioden in muziek: zoals o.a. pop en klassiek
 • Helpen en ondersteunen collega’s

 

Extra ter differentiatie tijdens de lessen:

Begeleiden op een begeleidingsinstrument (intro/outro/akkoorden)
(niet noodzakelijk; kunnen begeleiden is niet vereist).

 

In de cursus wordt ook verwacht dat u dingen uitprobeert in de praktijk en praktijkvoorbeelden inbrengt in de lessen.

  

Einddoel

De cursist:

-          Heeft inzicht in de competenties van de Culturele Ladekast en kan daarbij praktijkvoorbeelden geven

-          Heeft inzicht in de mogelijkheden binnen het muziekonderwijs van groep 1 t/m 8 met variatie in domeinen en onderwerpen uit het KVB-model, en kan dit relateren aan de kerndoelen

-          Is in staat om andere collega’s te helpen bij het ontwerpen en uitvoeren van muzieklessen

-          Is een aanjager binnen de school op het gebied van muziekeducatie

-          Kan ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid op gebied van muziek

  

Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 15.
Voor aanmelding en informatie: neem contact op met onderwijs@factorium.nl

Dit traject is ook in te kopen als traject op maat, of gezamenlijk met andere scholen op vaste tijd.

 

Lesdata 2019/2020: n.t.b.

datum n.t.b.
lesduur 6 lessen van 1, 5 uur
lesplaats n.t.b.
kosten € 150, - per leerkracht excl. btw

inschrijven voor deze cursus

 

meer informatie print